ALGEMEEN

Algemene voorwaarden SPMU

ER WORDT VERONDERSTELD DAT DE KLANT DEZE PAGINA HEEFT GELEZEN EN AKKOORD IS MET BOVENSTAANDE BIJ HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

Naast de algemene voorwaarden van het salon worden ook volgende voorwaarden toegevoegd:

 • Het is Uw verantwoordelijkheid om goed geïnformeerd naar de afspraak te komen. Hiervoor kunt U terecht op de website of kunt U op voorhand komen voor een intake gesprek.
 • SPMU kan niet worden uitgevoerd wanneer er mogelijke contra indicaties zijn. Wanneer U toch een afspraak inplant desondanks, heeft de artiste het recht om de behandelingen alsnog te weigeren en het voorschot in te houden voor verloren tijd en inkomst door nalatigheid van de klant.
 • Enkel mits schriftelijke toestemming van de behandelende (huis)arts kan er uitzondering gemaakt worden bij contra indicaties.
 • Er zijn 2 behandelingen in de prijs inbegrepen, de 2e moet meteen worden ingepland na de 1e sessie SPMU. Echter gelden hier dezelfde regels als bij alle andere afspraken: Bij laattijdig annuleren (48u) van deze 2e behandeling wordt er 100 euro in rekening gebracht ter vergoeding van verloren tijd en inkomsten.
 • Elke extra behandeling wordt aangerekend, ongeacht de reden hiervan. Hierbij gelden volgende prijzen: < 12 weken na laatste behandeling = 100 euro / >12 weken na laatste behandeling = color boost prijs
 • Een color boost van SPMU van een andere zaak wordt aangerekend als een nieuwe sessie.
 • SPMU is semi-permanent en vereist regelmatige color boost behandelingen. De houdbaarheid en het onderhoud van de brows hangt af van je huidtype en levensstijl. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig een nieuwe afspraak te maken om te voorkomen dat de behandeling opnieuw aan volle prijs wordt gerekend.
 • Schoonheidsspecialiste en brow artist Aaricia heeft het recht om klanten te weigeren wegens niet nakomen van de bovenstaande afspraken. Hierbij kan het voorschot zonder verdere discussie ingehouden worden voor vergoeding van verloren tijd en inkomsten.

 

BIJ HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK VERKLAAR IK (KLANT) DAT…

 • Ik akkoord ga met de algemene voorwaarden voorgelegd door A.V. Beauty & Brow Bar. (zie boven)
 • de keuze om SPMU te laten aanbrengen weloverwogen en uit vrije wil is genomen.
 • SPMU artiste Aaricia verkozen is na grondig onderzoek en goedkeuring van haar werk. Ik sta haar toe om deze behandeling bij mij uit te voeren.
 • Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van permanente make up zoals oa. infecties, littekenvorming of allergische reacties.
 • Ik op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam heb en beschouw mezelf gezond genoeg voor permanente make-up
 • Ik begrijp dat wanneer er contra indicaties zijn voor SPMU, dat de behandeling volledig op eigen risico is en er geen garanties zijn. Ik heb indien nodig mijn behandelende arts op de hoogte gesteld hiervan en (indien vereist door de SPMU artist) schriftelijke toestemming ontvangen van hem/haar om de behandeling (op eigen risico) uit te voeren.
 • Ik eerlijk heb geantwoord op de vragenlijst die ik vooraf heb ingevuld (online of tijdens intake gesprek).
 • Ik begrijp dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het correct opvolgen van de nazorginstructies, en begrijp wanneer ik dit niet doe dit een nadelig invloed kan hebben op het resultaat van de behandeling.
 • Ik begrijp dat ik de SPMU artiste (Aaricia Versluys) niet in gebreke kan stellen voor eventuele nadelige gevolgen van de behandeling.

 

SPMU ARTISTE AARICIA VERSLUYS VERKLAART HIERBIJ HET VOLGENDE:

 • De behandeling zo goed en correct mogelijk uit te voeren volgens de regels van de kunst zoals zij het heeft geleerd tijdens haar opleiding.
 • De behandeling uit te voeren volgens de hygiëneregels zoals ze staan aanbevolen in het KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings. (Zie certificaat)